KPF - เครื่องนวดข้าวติดตั้งบนรถไทยแลนด์


เครื่องนวดข้าวเกษตรพัฒนา - สำหรับข้าว, ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, ถั่วเขียว ฯลฯ

รายละเอียด KPT
ขับเคลื่อนด้วยรถแทรคเตอร์
ความยาวลูกนวด 6 ฟุต 7 ฟุต 8 ฟุต
แรงม้าเครื่องยนต์ 185
น้ำหนัก (กก.) 3350 3900 4100
สมรรถนะการทำงาน (ตัน/ชั่วโมง) 4-6 6-9 7-11
ประสิทธิภาพการนวด 99%
อัตราการสูญเสีย น้อยกว่า 4%
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า


 ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 

 

 

 

0413636
ไอพีของคุณ54.80.115.140
US