Black Ribbon

KASET PHATTANA Co.,Ltd.

Kasetphattana

"Farmers’ progress
is Kaset Phattana's target"
Looking for trustworthiness,
looking for Kaset Phattana’s product

 

 

 

 

เกษตรพัฒนา จ้าวช้างไวไฟ ขอเชิญร่วมงาน "ครอบครัวเกษตรพัฒนา เชียงราย"ครอบครัวเกษตรพัฒนา เชียงราย วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 พบกันที่ ศูนย์บริการอะไหล่ อ.พาน จ.เชียงราย ตั้งแต่เวลา 09.00น.-15.00น. 

 

Kaset Phattana Industry Co.,Ltd.