ความหมายของตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของบริษัทเกษตรพัฒนาได้มีการออกแบบมาโดยแต่ละส่วนของสัญลักษณ์ต่างก็
  มีความหมายที่สะท้อนถึงแนวคิดในการผลิตและพัฒนาสินค้า รวมไปถึงการให้บริการแก่ลูกค้าของเรา

 

สะท้อนถึงวิธีชีวิตของคนไทยที่เป็นสังคมการเกษตรชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังสร้างผลผลิต
  เพื่อหล่อเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศ เกษตรพัฒนาขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สินค้าที่มี
  ประสิทธิภาพ แข็งแรง ทนทาน เพื่อให้การเก็บเกี่ยวผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงการทำงานของ
  เกษตรกรทุกท่านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และเราพร้อมที่
  จะพัฒนาสินค้าของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ขึ้นไป ให้สมกับความไว้วางใจที่ท่านเลือกใช้สินค้าของเรา

 

 

 


0557121
ไอพีของคุณ172.68.65.27
UNKNOWN