Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message

KPE - เครื่องนวดข้าวขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

 เครื่องนวดข้าวเกษตรพัฒนา - สำหรับข้าว, ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, ถั่วเขียว ฯลฯ

รายละเอียด KPE
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
ความยาวลูกนวด 5 ฟุต 6 ฟุต 7 ฟุต 8 ฟุต
แรงม้าเครื่องยนต์ 100 185
น้ำหนัก (กก.) 1000 1500 1700 1900
สมรรถนะการทำงาน (ตัน/ชั่วโมง) 5-7 6-9 7-10 8-12
ประสิทธิภาพการนวด 99%
อัตราการสูญเสีย น้อยกว่า 4%
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 

 


0567286
ไอพีของคุณ162.158.78.91
UNKNOWN